Om Norsk katapult

Norsk katapult etablerer og utvikler en infrastruktur for innovasjon

Norsk katapult er en ordning som bidrar til etablering og utvikling av katapult-sentre – som gjør veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere for norsk industri. Ordningen er etablert for å styrke innovasjonsevnen for små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Ambisjonen er å bygge en infrastruktur for innovasjon med 7-9 nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge. Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

D6DBB6E03B664CDDB08955FD422C4A34

Katapult-senteret gjør det enklere for innovative bedrifter

Katapult-sentre gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, - slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Med den fremste kompetanse, topp moderne fasiliteter, og verdensledende teknologi topper du laget som skal trygge arbeidsplassene og styrke markedsposisjonen i årene som kommer.

Behov for innovasjon i alle bransjer

I alle bransjer konkurrerer bedriftene i stadig økende grad på å forbedre kvalitet, funksjonalitet, design og kostnadseffektivitet.

Dagens løsninger og produksjonsmetoder utfordres av sterk global konkurranse, raske teknologiskift og det grønne skiftet. Evnen til raskt å ta i bruk ny teknologi og nye metoder er avgjørende for bedriftens konkurransekraft.

Innovasjonsevne gir konkurransekraft. God tilgang til fasiliteter og kompetansemiljøer styrker evnen.

Små og mellomstore bedrifter trenger en infrastruktur for innovasjon

Norge trenger industriproduksjon for å kunne opprettholde dagens velstandsnivå. Industrien trenger en moderne infrastruktur for innovasjon for å kunne vinne frem i den globale konkurransen. Dette fordi industrien utfordres av banebrytende teknologier og «det grønne skiftet»

Norsk katapult bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping i Norge

norskkatapult-tankerekke-200918
Norsk katapult bidrar til omstilling og bærekraftig norsk industriproduksjon.

Siva forvalter ordningen Norsk katapult på oppdrag fra Nærings- og
fiskeridepartementet. Ordningen skal bidra til økt industriell verdiskaping i Norge.

Norsk katapult bidrar til omstilling og bærekraftig norsk industriproduksjon.

Siva forvalter ordningen Norsk katapult på oppdrag fra Nærings- og
fiskeridepartementet. Ordningen skal bidra til økt industriell verdiskaping i Norge.