Skip to main content

Mer industriell verdiskaping i Norge

Norsk katapult ble lansert som ett av ni prioriterte tiltak i industrimeldingen i mars 2017.

Ordningen skal sikre et nasjonalt tilbud med fasiliteter og kompetanse for testing, simulering og verifisering til industrien. Ambisjonen er 7-9 katapult-sentre, og 10-12 noder. I dag er fem katapult-sentre og åtte noder med i ordningen.

Siva forvalter Norsk katapult på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Viktig tiltak

Ved å gi bedrifter tilgang til utstyr, teknologi og kompetanse hos de fremste industrielle miljøene, får vi mer innovasjon, raskere omstilling og styrket konkurransekraft. Det gir økt industriell verdiskaping i Norge.

Bistår i bedriftens industrielle utviklingsløp

Katapultene bistår bedrifter i deres industrielle utviklingsløp på prioriterte områder for norsk industri.

Lærer av de beste, for å bygge konkurransekraft

Katapultene med sine kjernepartnere – internasjonalt ledende bedrifter og institutter – gir bedriften tilgang til topp kompetanse og testfasiliteter, avgjørende for nødvendig omstilling og det grønne skiftet.

Små og store bedrifter i de fleste bransjer må utvikle, teste og simulere sine prosesser og produkter for å bygge konkurransekraft.

Katapultene tilbyr «industrielle treningsanlegg» med utstyr og kompetanse, så bedriften kan lære av de beste og konkurrere på topp internasjonalt nivå.

Behov for innovasjon i alle bransjer

I alle bransjer konkurrerer bedriftene i stadig økende grad på å forbedre kvalitet, funksjonalitet, design og kostnadseffektivitet.

Dagens løsninger og produksjonsmetoder utfordres av sterk global konkurranse, raske teknologiskift og det grønne skiftet. Evnen til raskt å ta i bruk ny teknologi og nye metoder er avgjørende for bedriftens konkurransekraft.

Innovasjonsevne gir konkurransekraft. God tilgang til fasiliteter og kompetansemiljøer styrker evnen.

Små og mellomstore bedrifter trenger en infrastruktur for innovasjon

Norge trenger industriproduksjon for å kunne opprettholde dagens velstandsnivå. Industrien trenger en moderne infrastruktur for innovasjon for å kunne vinne frem i den globale konkurransen. Dette fordi industrien utfordres av banebrytende teknologier og «det grønne skiftet»

En suksess på kort tid

I 2022 har totalt

1111

bedrifter benyttet katapult-sentrene

Bedriftene får

3 for 1

For hver krone over statsbudsjettet, har industrien bidratt med det dobbelte.

Tilgang til

800

industrieksperter

Mobiliserer fra hele Norge – via Siva-partnerne

Fra null til

300

Prosjekter via Siva-partnere