Skip to main content

Katapulter

Katapultene tilbyr «industrielle treningsanlegg» med utstyr og kompetanse, så bedriften kan lære av de beste og konkurrere på topp internasjonalt nivå.

Produksjonsteknologi

Industri 4.0
Automatisert produksjon
Design for manufacturing
Automatisert montasje
Lean og produktivitet
Additiv manufacturing
Sprøytestøping og vikling
Metallforming og –bearbeiding

Logo til Manufacturing Technology Norsk katapult-senter
Logo til Future Materials Norsk katapult-senter

Utvikling og test av materialer

Metaller og mineraler
Plast og kompositt
Pulverteknologi
Materialtesting
Klimatesting og levetidsforlengelse
Sirkulærøkonomi og resirkulering
Additiv produksjon
Batteriteknologi

Digitalisering i praksis

Virtuell prototyping: test og validering av produkt, tjeneste og konsepter
Kunstig intelligens
Digitale tvillinger: utvikling og anvendelse
Fjernstyring og autonomi
Automasjon og sensorikk (IoT)

Logo til DigiCat Norsk katapult-senter
Logo til Sustainable Energy Norsk katapult-senter

Grønne energiløsninger

Flytende havvind
Smarte energiløsninger
Test om bord på skip
Grønn skipsfart / grønne drivstoff (ammoniakk og hydrogen)
Co2-lagring

Havnæringer

Havbruk
RAS-lab
Havovervåkning og subsea-løsninger
Trykktesting
Additiv prototyping
Havmineraler

Logo til Ocean Innovation Norsk katapult-senter
Illustrasjon: Havforskningsinstituttet

I katapulten får bedriften:

  • tilgang til internasjonalt ledende testfasiliteter og kompetanse

  • hjelp til å utvikle, teste og simulere både produkter, tjenester og prosesser.

  • et tilpasset tilbud, enten det er noen timers møte for nødvendige avklaringer, problemløsing i workshops, tester fra labskala til fullskala, eller lengre innovasjonsløp.


Bistår bedrifter i alle bransjer som:

  • utvikler eller produserer fysiske produkter

  • ser et vekst-potensial i eksisterende eller nye markeder

  • er eksponert for økt konkurranse i sitt marked