Gjør veien fra ide til marked kortere

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Aktuelt

Bildet viser en skisse om berøringsfri døråpning

Reduserer smittefaren på sykehus

Norsk katapult – klar for å satse skikkelig!

Unngår kostbare misforståelser med VR

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inn til 100.000 kroner til katapult-prosjekt via en næringshage eller fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Generelle henvendelser angående ordningen

Bjørn Arne Skogstad

Spørsmål angående utlysninger

Jon Johansen