Gjør veien fra ide til marked kortere

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Bli bedre kjent med våre katapult-senter

Kan katapult-sentrene bidra til å styrke din bedrifts konkurranseevne? Registrer en henvendelse til Norsk katapult.

Generelle henvendelser angående ordningen

Bjørn Arne Skogstad

Spørsmål angående utlysninger

Jon Johansen