Gjør veien fra ide til marked kortere

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Siva utlyser forprosjekter for nye katapult-sentre innenfor fire definerte områder. I tillegg utlyses forprosjekter for utvidelse av eksisterende katapult-sentre.

Søknadsfrist 31. desember 2019 kl 12:00

Aktuelt

Bildet viser forsyningsfartøyet Viking Energy ute på havet

Katapult-senter partner i EU-prosjekt

Bildet viser en illustrasjon av Veien videre for Norsk Katapult: Idé – Konsept – Prototyp – Verifisering – Markedsintroduksjon

Veien videre for Norsk katapult?

Ønsker flere og «bredere» katapult-sentre

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inn til 100.000 kroner til katapult-prosjekt via en næringshage eller fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Generelle henvendelser angående ordningen

Bjørn Arne Skogstad

Spørsmål angående utlysninger

Jon Johansen