Veien videre for Norsk katapult?

Bildet viser en illustrasjon av Veien videre for Norsk Katapult
Katapult-senter: Idé – Konsept – Prototyp – Verifisering – Markedsintroduksjon

Industriell bioteknologi, mikro og nanoelektronikk, helse og industriell tjenesteutvikling er fire områder som bør prioriteres når flere katapult-sentre skal tas inn i ordningen Norsk katapult. Det er en av anbefalingene fra en arbeidsgruppe i Siva.

Som en forberedelse til kommende utlysninger under Norsk katapult har en arbeidsgruppe i Siva gjennomført utredningsprosjektet «Helhetlig nasjonal struktur med katapult-sentre». Prosjektet har pågått fra januar til oktober 2019, men omfatter også arbeid utført høsten 2018. Formålet med arbeidet har vært å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som skal bidra til utvikling av et helhetlig kart for en struktur av velfungerende katapult-sentre. Dette har resultert i anbefalinger både når det gjelder utvidelser av eksisterende katapult-sentre samt områder med behov for etablering av nye katapult-sentre. Anbefalingene er tatt til følge i pågående utlysning.

I prosjektet er det også utviklet et målbilde for velfungerende katapult-sentre, og det gis anbefalinger om hvordan ordningen Norsk katapult bør videreutvikles. Arbeidsgruppen har samarbeidet med en referansegruppe med ressurser fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Norsk Industri og to katapult-sentre.

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. I sentrene skal bedrifter kunne teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere.  Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd samarbeider om Norsk katapult.

Her er rapporten om hvordan «katapult-kartet» fremover skal bli.

Som en forberedelse til kommende utlysninger under Norsk katapult har en arbeidsgruppe i Siva gjennomført utredningsprosjektet «Helhetlig nasjonal struktur med katapult-sentre». Prosjektet har pågått fra januar til oktober 2019, men omfatter også arbeid utført høsten 2018. Formålet med arbeidet har vært å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som skal bidra til utvikling av et helhetlig kart for en struktur av velfungerende katapult-sentre. Dette har resultert i anbefalinger både når det gjelder utvidelser av eksisterende katapult-sentre samt områder med behov for etablering av nye katapult-sentre. Anbefalingene er tatt til følge i pågående utlysning.

I prosjektet er det utviklet et målbilde for velfungerende katapult-sentre, samt vurderinger til videreutvikling og forsterking av de allerede utnevnte katapult-sentrene. I tillegg gis det anbefalinger om hvordan ordningen Norsk katapult bør videreutvikles. Arbeidsgruppen har samarbeidet med en referansegruppe med ressurser fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Norsk Industri og to katapult-sentre.

Resultatene fra prosjektet foreligger i vedlagte rapport