Utlysninger

Norsk katapult har utlyst støtte til utvikling og etablering av katapult-sentre i 2017 og 2018. Nye midler blir utlyst gitt fortsatt bevilgning over statsbudsjettet.