Støtte til katapult-prosjekt

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inn til 100.000 kroner til katapult-prosjekt via en næringshage  eller fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Søknadsskjema - Stiftelsen Teknologiformidling

Bedrifter som ønsker støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling bes laste ned, og fylle ut søknadsskjema og sende per epost til katapult-stotte@norskkatapult.no

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes ut fra følgende kriterier:

  1. Søknaden gir en god beskrivelse av reelle utfordringer og at katapult-prosjektet kan bidra til å løse disse?
  2. Bedriften leverer i dag, eller vil utvikle, produkter eller løsninger som synes å ha et tilstrekkelig marked de neste årene?
  3. Bedriften har ambisjoner om å styrke markedsposisjonen, eller opprettholde en god markedsposisjon, i eksisterende eller nye markeder de neste 3-5 årene?
  4. Bedriften er eksponert for konkurranse i sine markeder?
  5. Bedriften har sannsynliggjort at skissert katapult-prosjekt kan bidra til å realisere bedriftens ambisjoner om markedsposisjon i eksisterende eller nye markeder de neste 3-5 årene?
  6. Bedriften har evne til å gjennomføre skissert katapult-prosjekt?
  7. Bedriften tilfredsstiller EU sin definisjon av «liten» eller «mellomstor», og er ikke tatt opp som målbedrift for en næringshage?
  8. Vil støtten benyttes til å styrke norskbasert virksomhet?
  9. Er det en opplagt grunn til at bedriften ikke skal få støtte?

14 dager

Siva vurderer mottatte søknader og gir sin innstilling overfor Stiftelsen Teknologiformidling, som tar beslutningen om eventuell støtte. Bedriften vil normalt få svar på søknaden i løpet av 14 dager.

50% matching

Bedrifter som innvilges støtte vil få en voucher, som kan benyttes som delbetaling til katapult-senteret. Støtten gis under forutsetning av at bedriften selv matcher med minst 50% av regningen fra katapult-senteret.

Bedriften trenger ikke ha fått tilbud fra et katapult-senter for å sende en søknad til Stiftelsen Teknologiformidling. Det betyr at kostnaden ved katapult-prosjektet kan være på skisse-nivå.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller kommentarer? Send oss en epost!