Støtte til katapult-prosjekt

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inn til 100.000 kroner til katapult-prosjekt via en næringshage  eller fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Søknadsskjema - Stiftelsen Teknologiformidling

Bedrifter som ønsker støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling bes laste ned, og fylle ut søknadsskjema og sende per epost til katapult-stotte@norskkatapult.no.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes ut fra følgende kriterier:

  1. Søknaden gir en god beskrivelse av reelle utfordringer og at katapult-prosjektet kan bidra til å løse disse?
  2. Bedriften leverer i dag, eller vil utvikle, produkter eller løsninger som synes å ha et tilstrekkelig marked de neste årene?
  3. Bedriften har ambisjoner om å styrke markedsposisjonen, eller opprettholde en god markedsposisjon, i eksisterende eller nye markeder de neste 3-5 årene?
  4. Bedriften er eksponert for konkurranse i sine markeder?
  5. Bedriften har sannsynliggjort at skissert katapult-prosjekt kan bidra til å realisere bedriftens ambisjoner om markedsposisjon i eksisterende eller nye markeder de neste 3-5 årene?
  6. Bedriften har evne til å gjennomføre skissert katapult-prosjekt?
  7. Bedriften tilfredsstiller EU sin definisjon av «liten» eller «mellomstor», og er ikke tatt opp som målbedrift for en næringshage?
  8. Vil støtten benyttes til å styrke norskbasert virksomhet?
  9. Er det en opplagt grunn til at bedriften ikke skal få støtte?

14 dager

Siva vurderer mottatte søknader og gir sin innstilling overfor Stiftelsen Teknologiformidling, som tar beslutningen om eventuell støtte. Bedriften vil normalt få svar på søknaden i løpet av 14 dager.

50% matching

Bedrifter som innvilges støtte vil få en voucher, som kan benyttes som delbetaling til katapult-senteret. Støtten gis under forutsetning av at bedriften selv matcher med minst 50% av regningen fra katapult-senteret.

Bedriften trenger ikke ha fått tilbud fra et katapult-senter for å sende en søknad til Stiftelsen Teknologiformidling. Det betyr at kostnaden ved katapult-prosjektet kan være på skisse-nivå.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller kommentarer? Send oss en epost!

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.