Støtte til katapult-prosjekt

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inntil 250.000 kroner til katapult-prosjekt dersom de er tatt opp i en Siva-inkubator eller Siva-næringshage.

Er din bedrift en del av en inkubator eller næringshage kan katapult-prosjektet ditt få støtte på inntil 250.000 kroner fra Siva-fondet. For mindre prosjekter, med en markedsverdi på inntil 133.333 kroner, kan man få støtte på inntil 75% (100.000 kroner). Støttegraden reduseres med størrelsen på prosjektene. For større prosjekter, med en markedsverdi på 433.333, kan støtten være 58% (250.000 kroner) Dette er maksgrensen for støtte gjennom ordningen.

Forenklet ordning

Ordningen er nå forbedret og forenklet, blant annet ved at det er bedriften selv som melder inn behovet. Det gjøres ved å registrere seg her.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller kommentarer? Send oss en epost!