Regjeringen vil videreutvikle katapult-ordningen

I den politiske plattformen fra Granavolden videreføres formuleringen fra Jeløya-plattformen om at den vil «videreutvikle katapult-ordningen». Siva har spilt inn til Nærings- og fiskeridepartementet en anbefaling på hvordan dette bør gjøres.

Den nye borgerlige flerpartiregjeringen understreker i sin plattform at kunnskap, forskning og innovasjon er avgjørende for å skape nye jobber med høy verdiskaping, og er opptatt av å ta grep for å føre en fremtidsrettet næringspolitikk. Se mer i kapittel 6 «Næring og fiskeri» i Granavold-plattformen som du finner på partienes hjemmeside.