Over 100 katapult-prosjekter i oppstartsåret

De fem katapult-sentrene leverte samlet over 100 katapult-prosjekter i 2018, og aktiviteten øker i 2019. 

Katapult-sentrene Future Materials og Manufacturing Technology ble utpekt i oktober 2017 og sto for totalt 87 av de totalt over 100 katapult-prosjektene i 2018. I vel 60% av prosjektene var små og mellomstore bedrifter involvert. Katapult-sentrene Ocean Technologies, DigiCat og Sustainable Energy ble utpekt i juni 2018, og er i gang med sine første prosjekter.   

Mye skal på plass etter at katapult-senteret blir utpekt. Det skal etableres eierstruktur, prosjektledelse og rutiner. Tjeneste skal utvikles, det skal investeres i utstyr og inngås avtaler om disponering av eksisterende utstyr. For flere av sentrene er det også behov for ombygging for å kunne ta i mot bedrifter fra hele landet på en god måte. 

Siva arbeider tett sammen med katapult-sentrene for å sikre gode, helhetlige løsninger og læring, men også for å utnytte samlet kompetanse og kapasitet, da bedriftene ofte etterspør løsninger fra flere katapult-sentre. 

– En nasjonal struktur med katapult-sentre begynner å ta form, og vil kunne styrke bedriftenes innovasjonsevne i alle bransjer. God tilgang til fasiliteter og kompetansemiljøer styrker innovasjonsevnen, og det gir konkurransekraft, sier Bjørn Arne Skogstad i Siva.