Aktuelt

Økt kompetanse og enklere tilgang til katapult-sentrene

Tar et katapult-sprang

Mobiliserer produsenter av åndedrettsvern

Kan skape et norsk vind-eventyr

Spirer til nye katapult-sentre?

Fra olje til bærekraftig rekeoppdrett

Stor interesse for katapult-sentre

Bildet viser forsyningsfartøyet Viking Energy ute på havet

Katapult-senter partner i EU-prosjekt

Bildet viser en illustrasjon av Veien videre for Norsk Katapult: Idé – Konsept – Prototyp – Verifisering – Markedsintroduksjon

Veien videre for Norsk katapult?