Katapult-sentrene

Gir bedriften en raskere, bedre og mindre risikofylt innovasjonsprosess

Katapult-sentre gjør det enkelt for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, - slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-senteret skreddersyr tjenesten til bedriftens behov enten det er bistand gjennom hele innovasjonsprosessen eller til en spesifikk, avgrenset utfordring