Katapult-sentre på Hannover-messen

Norsk katapult og katapult-sentre deltar i den norske paviljongen på Hannover-messen 1. – 5. april.

Ambisjonen er å forsterke samarbeidet mellom Norge og Tyskland innenfor Industri 4.0-området.

Manufacturing Technologies katapult-senter og SINTEF Manufacturing vil bli å finne i Automation Hall 16/D27, mens katapult-sentrene Ocean Innovation og Sustainable Energy vil bli å finne i Energy Hall 27/F45.