Klarsynt med VR-briller

Design-teamet gikk rundt i fiskeforedlingsanlegget – før det var bygget. Med VR-briller og kyndig bistand fra DigiCat katapult-senter oppdaget de utfordringene i tide.

Det var «gull verdt» for både Optimar og kunden som bygger fabrikk-tråleren.

– Erfaringsmessig må design-pakken korrigeres ved installasjon. Modifikasjonene skaper ofte utfordringer, tar mye tid og medfører kostnader Nå får vi gjort modifikasjonene før vi starter oppsetting av fabrikken hos kunde, sier Arnt Dahle, VP Production i Optimar. Anlegget blir dermed enda bedre for kunde samtidig som vi får betydelige kostnadsbesparelser.

Optimar er en stor norsk leverandør av fabrikkanlegg til fiskeri- og oppdrettsnæringen. Med elementer fra mange underleverandører blir det krevende å få optimalisert de komplekse anleggene. Den første leveransen Optimar prøvde ut VR var for fire russiske fabrikktrålere som er under bygging og skal ferdigstilles i løpet av de neste par årene.

Med VR-briller og kyndig bistand fra DigiCat katapult-senter, gikk fem personer fra ulike avdelinger i Optimar gjennom hele fiskeforedlingsanlegget. Teamet brukte én dag på inspeksjonen fra mottaksdelen der fangsten kommer om bord, gjennom de ulike fabrikkdelene til produktet var pakket og ankommet fryselagret. Det ga en liste med små og store utfordringer.

Teamet hadde liten erfaring med bruk av VR (Virtuell Reality), men etter at modellen av fiskeforedlingsanlegget var konvertert, og etter en kort innføring i bruk, så var de i gang. Underveis ble systemene gransket fra ulike vinkler, med argus-øyne ble det lett etter ting som kunne skape utfordringer, eller bare gjøres enda litt bedre. Problemstillinger ble diskutert, og mulige løsninger luftet, slik teamet er vant til å jobbe i den fysiske verdenen.

Virtuell prototyping-verktøyet har funksjonalitet som tillater å gjøre mindre endringer og redesign mens man er i den virtuelle verden, men har også innebygd funksjonalitet for å tegne og gjøre notater underveis i prosessen. Endringer kan dokumenteres gjennom eksempelvis «snapshot» av sitasjonen, lagret som egne bildefiler som man senere kan se på i hvilket som helst bildevisningsprogram. Denne dokumentasjonen kan man så bruke til å oppdatere modellen i eget CAD-verktøy før man tar et nytt design review i VR.

Svein Kjevik er Supervisor i Optimar og har lang fartstid med å installere fiskeriforedlingsanleggene på verftene, og er imponert. – Dette verktøyet gir oss ikke bare muligheten til å avdekke problemområder, det gir oss en fantastisk mulighet til å la montørene og service teknikerne bli kjent med fabrikken før de drar til verftet slik at de er best mulig rustet til å gjøre en god og effektiv jobb. Vi har ikke prøvd det før, men når denne teknologien gir oss muligheten til det så vil vi ikke la muligheten gå fra oss.

– Med virtuell prototyping og digitale tvillinger er det mulig å forutsi fremtiden, sier daglig leder i DigiCat katapult-senter, Jan Børre Rydningen.

Han forteller at med teknologien de har i katapult-senteret kan bedriftene med høyt presisjonsnivå simulere og teste produktet uten å bygge en fysisk prototyp, eller se hvordan produktet vil fremstå før det er produsert. Det er også mulig å forutsi ytelsene til produktet før det er testet, unngå nedetid på produktet basert på faktisk bruk, identifisere og forhindre flaskehalser i produksjonen før fabrikken er bygget, og mye annet en gjerne vil vite tidlig i utviklingsprosessen.

Optimar ser nå videre på hvordan denne løsningen kan brukes enda tidligere i sin utviklingsprosess, samt i kommunikasjon mellom avdelinger/kontor på tvers av selskapet. Man ser også for seg at denne teknologien vil være til god hjelp i utviklingsprosesser, samt samarbeid med kunde og leverandører.