Hjelpende hender i MNTC

Verdens første hydrauliske protese ble lansert før jul i fjor. Nå pågår produksjon av håndproteser i Hy5 sitt produksjonslokale som ligger i Manufacturing Technology Norwegian Catapult Center (MTNC) på Raufoss.

– Det er mye overføringsverdi fra både bildel- og forsvarsproduksjonen til helsetech-bransjen, spesielt innen industrialisering, sier Lars Rognås. Han er daglig leder i Total Innovation og Komm-In AS, samt styremedlem i Hy5 (Hy5Pro AS).

Helsetech-bedriften har ambisjon om å erobre verdensmarkedet med sin svært “følsomme” og tilpasningsdyktige håndprotese, som baserer seg på mikrohydraulikk i kombinasjon med mekanikk.

– Den store fordelen med vår protese er det adaptive og sensitivt grepet i kombinasjon med lav kost. Det betyr at de seks leddene i fingrene former seg etter objektet som man griper – uansett hvilken form objektet har, sier co gründer og senior ingeniør Jos Poirters som har jobbet i mer enn ti år for å komme fram til dagens løsning.

Selskapet Hy5 ble stiftet i mars 2015, og har fått økonomisk støtte, blant annet av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og EU/EUREKAs forskningsprogram Eurostars. Det er også investert privat kapital i utviklingsarbeidet. Før jul 2016 gikk det Raufoss-baserte investeringsselskapet Komm-In AS inn med kapital og ble medeier. Etter flere år med utviklingsarbeid, er nå Hy5 i gang med industrialisering.

I over ett år har Hy5 brukt testutstyr i industriparken på Raufoss i sitt utviklingsarbeid. Dette utstyret er nå en del av det ny-åpnede katapult-senteret.

Samarbeidet med Sintef Raufoss Manufacturing har ført til at Hy5 vil bli på Raufoss.

– For oss er innovasjons- og utviklingsarbeidet så nært knyttet til en kostnadseffektiv produksjon av et konkurransedyktig produkt, at det var naturlig å legge også produksjonen til Raufoss, sier Jos Poirters.