Historisk rakettoppskyting

Alt gikk etter planen da den historiske oppskytningen av Nammo Nucleus ble gjennomført fra Andøya Space Center den 27. september 2018. Dette er ikke bare Norges første romrakett, men også den første europeiske hybridraketten som når verdensrommet.

Nucleus er designet og bygget i Norge. Raketten er resultat av et over 10 års langt samarbeid mellom Nammo og bedrifter tilknyttet NCE Raufoss. Det er flere tiår siden det ble skutt opp en rakett i Europa med signifikant ny teknologi.

Mens sonderakettene som skytes opp fra Andøya i dag bruker fast brensel, bruker Nucleus en hybridmotor. Den er blitt utviklet siden 2010, og er første medlem av det som skal bli en ny familie sonderaketter med modulær oppbygging, kalt North Star.

I de neste årene vil Nammo jobbe med å utvikle enda større rakettmotorer, slik at man kan bruke rakettene til å skyte opp satellitter og utstyr til forskningsformål.

Medarbeidere på SINTEF Manufacturing har bistått Nammo med et vellykket prosjekt gjennom aktiviteter utført i samarbeid med katapult-senteret Manufacturing Technology. Aktiviteten var gjennom minifabrikk nr. 1, additiv tilvirking.
(Foto; Namo)