Industri 4.0; Vel tilbake fra en reise som så vidt har begynt

For første gang (så vidt vi kjenner til) har ledende norske industrimiljøer reist sammen med felles ambisjon. 22 representanter fra klynger, katapult-sentre, næringshager og innovasjonsselskaper deltok på Industri 4.0-turen i Bayern, Tyskland 15. – 19. oktober.

Formålet med turen var å få bedre innsikt i hvordan ledende tyske industrimiljøer jobber med ny teknologi, etablere tettere dialog med disse, samt oppnå økt samarbeid mellom innovasjonsaktørene i Norge. I sum bidrar det til at AS Norge raskere kommer til Industri 4.0 nivå.

Siva var initiativtaker og faglig ansvarlig, og har stått for planleggingen i samarbeid med Innovasjon Norge i Oslo og München, Forskningsrådet og Norsk Industri. Dialog med industrimiljøene i Norge har vist stor interesse for en samordnet tur med sikte på økt/nytt samarbeid i aksen Norge-Tyskland, herunder kobling til Norsk katapult-plattformen, og hvordan den kan danne en basis for erfaringsoverføring og mer kontinuerlig læring. Deltakelsen var begrenset til 1-2 personer fra hvert miljø.

Endrer forutsetningene

Industri 4.0 endrer forutsetningene for hvor konkurransedyktig norsk næringsliv kan bli. Det ligger til rette for økt industriell produksjon i Norge, hvis vi er blant de land som i størst utstrekning klarer å utnytte teknologien og samarbeidspotensialet. Koblingen innovasjon, industriell produksjon og økt kommersialisering/ internasjonalisering anses å være en vinner-oppskrift.

Ved å koble nye satsinger som Norsk katapult og Omstillingsmotoren med eksisterende ordninger/satsinger og sterke industrielle klynge-konsortier kan Norge utvikle nye plattformer for teknologi, kompetanse og samarbeid.

Industri 4.0 er ikke en statisk teknologi og kompetansebase, men i kontinuerlig utvikling og utfordrer stadig etablert tankegang. Tyskland er det landet i Europa som ligger lengst fremme på Industri 4.0 plattform, med ledende bedrifter, system-integratorer og industrimiljøer. Landet har den største produksjonen i Europa, målt som andel av brutto nasjonalprodukt.

Tredelt program

Programmet var lagt opp med følgende tre deler;

  1. Fremtidens teknologier; ”Cyber Physical System”, digitale tvillinger og additiv produksjon
  2. Tyskland; Industri 4.0-plattformen som utgangspunkt for økt samarbeid
  3. Parallelle spor; Automatisert produksjon. O&G og Maritime (inkludert nye hybrid/elektriske fremdriftssystemer). Sirkulær-økonomi (inkludert bio-økonomi)

Gjennom uka møtte den norske delegasjonen mange interessante industribedrifter, forsknings-, kunnskaps- og innovasjonsmiljøer som gjerne vil bidra til å koble de norske aktørene med relevante tyske samarbeidspartnere. Selv om vi er vel tilbake fra Industri 4.0-turen i Bayern, har reisen bare så vidt begynt. Det er resultatene i tiden som kommer, som er viktig.