Elleve søkere videre i årets utlysning av Norsk katapult

15 næringsmiljø har søkt om opptak i ordningen Norsk katapult. Elleve av disse er vurdert å være kvalifiserte kandidater som nå går videre til trinn 2 i søknadsprosessen. Planen er å utpeke 1-3 nye katapult-sentre i år.

Dette er andre utlysning under ordningen Norsk katapult og interessen har vært stor. Søkerne representerer et mangfold av bransjer. De elleve kandidatene som nå er videre til neste fase vil nå levere endelig søknad innen 14. mai.

Følgende kandidater er invitert videre til trinn 2:

Søker Prosjekt Område Sted
Bergen Teknologioverføring (BTO) Ocean Innovation Catapult (OIC) Havrom Hordaland
Catapult Life Science AS Norsk Katapultsenter for livsvitenskap Livsvitenskap Oslo
Herøya Industripark AS Katapultsenter for Avansert Prosessteknologi Prosessindustri Telemark
Kongsberg Innovasjon AS Smart Systems Katapult Innovasjon, Systems engineering Buskerud
NCE Maritime Clean Tech Sustainable Marine Innovation Arena Energisystemer/-teknologi Hordaland
NCE Media AS MCB Media Lab Digital kommunikasjonsteknologi, visualisering Hordaland
Norway Helth Tech Norsk Helsekatapult Helseteknologi Oslo
SINTEF Ocean AS Aquaculture Industry 4.0 Catapult Center Havrom Trøndelag
Smart Innovation Norway AS Katapultsenter for «Technology Driven Business Transformation» Innovasjon, digitalisering, visualisering Østfold
SMART NANO SMART NANO Mikro- og nanoelektronikk Vestfold
ÅKP Blue Innovation Arena AS DigiCat – Senter for virtuell prototyping og digitale tvillinger Visualisering, virtuell/forsterket virkelighet Møre og Romsdal

 

Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva

-Vi er fornøyde med at så mange sterke kandidater fra ulike bransjer har søkt. Norge trenger en nasjonal infrastruktur for testing og visualisering som kan bidra til at norske bedrifter får konsept og ideer raskere ut i markedet, sier Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva.

 

Norsk katapult bygger en viktig bro mellom forskning og marked. Katapult-sentrene er nasjonale flerbrukssentre som særlig har små og mellomstore bedrifter over hele landet som målgruppe, og er en del av det koordinerte industriløftet som Norge trenger.

Søknadsfristen for trinn 2 er 14. mai og de nye katapult-sentrene blir offentliggjort av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Sivakonferansen i Trondheim 5. juni.

Manufacturing Technology på Raufoss og Future Materials i Kristiansand og Grimstad ble i høst utnevnt til de to første katapult-sentrene i Norge. Begge sentrene åpnet dørene i februar i år. Les mer om Norsk katapult her.