125 millioner til Norsk katapult i 2019

Regjeringen bevilger 125 millioner kroner til Norsk katapult i sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Det er tilsvarende beløp som ble bevilget for 2018.

Regjeringen er opptatt av at katapult-ordningen videreutvikles og samordnes med andre virkemidler, og skriver i forslaget at “Siva skal prioritere arbeidet med katapult-ordningen gjennom et tett og godt samarbeid med andre virkemiddelaktører. Det skal legges vekt på at ordningen samordnes med og supplerer andre virkemidler og eksisterende ressurser.”

  • Norsk katapult er en ordning som bidrar til etablering og utvikling av katapult-sentre. Ordningen er etablert for å styrke innovasjonsevnen for små og mellomstore bedrifter over hele landet.
  • Katapult-sentrene Future Materials og Manufacturing Technologies ble tatt opp i ordningen i oktober 2017, mens Ocean Innovation, Sustainable Energy og DigiCat ble tatt opp i juni 2018. De to første er i gang, mens de tre siste er under oppstart.
  • Katapult-sentre gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, – slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.
  • Ambisjonen er å bygge en infrastruktur for innovasjon med 7-9 nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge.
  • Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.