100.000 bedrifter screenet

Næringshagene har allerede funnet frem til 580 bedrifter som kan ha nytte av et katapult-senter. I løpet av senhøsten har i alt 100.000 bedrifter blitt screenet i 125 kommuner.

Bedrifter som har størst nytte av et katapult-senter, vil være de som;

  • Selger eller produserer fysiske produkter
  • Har, eller planlegger et utviklingsprosjekt
  • Har behov for kompetanse og fasiliteter for å utvikle produkter eller prosesser
  • Har et vekst-potensial i eksisterende eller nye markeder
  • Er eksponert for økt konkurranse i sine markeder

– Dette er godt over «budsjett». Nå vil næringshagene gå i dialog med bedriftene for å avklare hvordan de best kan dra nytte av et katapult-senter i sitt innovasjonsprosjekt, sier Borge Nordfjeld i Sør-Hedmark næringspark.

Målet er å kanalisere 100 bedrifter fra næringshagene til katapult-sentre før sommerferien 2019.